Skup

Oferujemy skup zbóż, rzepaku, łubinu

Szczegóły dotyczące zawieranych umów i skupu zbóż można uzyskać telefonicznie oraz e-mailem.

tel.: 603 818 396
tel.: 721 887 707

e-mail:
l.dydyna-agroport[at]wp.pl

Przed pierwszą dostawą wymagamy podania następujących danych:

Od rolnika ryczałtowego:

  • dokładnego adresu
  • nr dowodu osobistego (gdzie i kiedy wydany )
  • nr konta bankowego oraz nazwę banku
  • nr telefonu kontaktowego
  • nr PESEL
  • nr NIP

 

Od płatnika podatku VAT:

  • dokładnego adresu
  • oświadczenia VAT
  • nr PESEL
  • nr telefonu