przeładunki i transport

Agro – Port Darłowo oferuje usługi przeładunkowe na jednostki pływające do 2700DWT

 

Oferujemy przeładunki i transport:

 • zboża, rzepak
 • rolnicze
 • nawozy(luzem i w bigbagach)
 • rzepak
 • kruszywa
 • kamień hydrotechniczny
 • złom
 • towary paletyzowane i workowane

 

Możliwości składowe:

 • magazyn płaski duży ok 3000mt
 • magazyn płaski mały ok 1000mt
 • 14 silosów: 150mt
 • suszarnia 20mt/h
 • elewator zbożowy 4200mt

 

Rata przeładunkowa na jednostki pływające:

 • możliwość rozładunku dwóch jednostek jednocześnie
 • załadunek 150mt/h
 • rozładunek 300mt/h

Odbiory transportu lądowego (samochody ciężarowe)

 • kosz przyjęciowy o wydajności 150mt
 • przyjęcia aut bez
 • pośrednio na magazyny płaskie

Nabrzeża AGRO-PORT DARŁOWO
Szczecińskie 167m, Gdyńskie 192m

Maksymalna wielkość jednostki pływającej:

 • max długość 90 m
 • max szerokość 13,5 m
 • max zanurzenie 4,3 m